PROJEKTY/KURSY UNIJNE

Zapraszamy pracodawców, pracowników i osoby fizyczne do udziału w darmowych kursach języka angielskiego finansowanych z funduszy unijnych.

Podniesiesz szanse znalezienia pracy, również za granicą, będziesz bardziej kompetentnym pracownikiem, zdasz maturę, a może nawet rozpoczniesz studia w Anglii.

Jeżeli masz możliwość wnioskowania o otrzymanie dofinansowania w celu podniesienia kompetencji zawodowych w Urzędzie Pracy, różnego rodzaju Fundacjach, lub Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie dlaczego nie spróbować nauczyć się języka angielskiego ?

W roku 2014/2015 dzięki środkom z funduszy unijnych  przeprowadziliśmy projekty:

-kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka angielskiego „English Language Course”

projekt systemowy „Aktywność szansą rozwoju” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

-kurs języka angielskiego zawodowy dla fryzjerek „Praktyczny angielski w profesjonalnym salonie fryzjerskim”

projekt systemowy „Aktywność szansą rozwoju” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Zachęcamy do sprawdzania ofert :unia_loga

-http://pcpr-tomaszow.pl

http://fundacja.lublin.pl

http://www.fpcp.org.pl

http://zamosc.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji