O NAS

JEDYNA TAKA SZKOŁA METOD BEZPOŚREDNICH i KOMUNIKATYWNYCH

MEMOLANGIA TO SZKOŁA INNA NIŻ WSZYSTKIE!

Program nauczania bazuje na zastosowaniu niezawodnych bezpośrednich i komunikatywnych metod nauczania korespondujących z przeważającą modalnością oraz inteligencją grupy w celu osiągnięcia satysfakcjonujących postępów w nauce słownictwa, MÓWIENIA, czytania, słuchania oraz pisania w języku obcym.

callanmethoddl-logointer_book_01b.cdr

24679175_s

TYLKO U NAS:

  • małe 3-6 osobowe grupy  (max.8) – indywidualizacja procesów nauczania, rozwijanie strategii samodzielnego uczenia się oraz budowanie motywacji wewnętrznej
  • 80% lekcji to mówienie – konwersacje w naturalnym szybkim tempie rozmowy w oparciu o wcześniej wprowadzone słownictwo i zagadnienia gramatyczne, uczenie się gotowych fraz w odpowiednim kontekście w specjalnych wydaniach dla dzieci, lub młodzieży lub osób dorosłych 
  • interaktywne ćwiczenia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, tabletów, oryginalnych brytyjskich gier edukacyjnych, autentycznych materiałów z Internetu m.in. internetowych stron brytyjskich, anglojęzycznych filmów, bajek, piosenek, gier interaktywnych, częstą pracę w grupach, parach m.in. projekty, drama, odgrywania ról, uczenie się poprzez komunikację w języku obcym połączoną ze współpracą
  • nauczanie gramatyki przeważnie w sposób indukcyjny poprzez odkrywanie reguł i ich praktyczne zastosowanie zamiast „wkuwania suchych regułek”
  • specjalnie opracowany system powtórek zapewnia trwałe zapamiętanie materiału
  • specjalne lekcje w całości poświęcone przygotowaniom do egzaminu  szóstoklasisty, gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. Nauka strategii egzaminacyjnych, ćwiczenie próbnych testów, ćwiczenie słuchania i czytania ze zrozumieniem, pisania listów, e-maili, realizacja gimnazjalnego i maturalnego katalogu tematycznego

GWARANCJA PROFESJONALNEJ KADRY

Nasza kadra to magistrzy wyłącznie najlepszych polskich uniwersytetów m.in. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej czy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego posiadający imponujące doświadczenie j7371632_sako nauczyciele języków obcych w Polsce i w krajach anglojęzycznych. Chętnie się rozwijają regularnie uczestnicząc, oraz prowadząc szkolenia i warsztaty metodyczne.

POZYTYWNA ATMOSFERA –UCZĘ BO LUBIĘ

Jednak pomimo spełnienia podstawowych standardów wymienionych powyżej współpracujemy z lektorami którzy naprawdę bardzo lubią uczyć i przychodzą na zajęcia z uśmiechem na ustach, ponieważ wiemy, że nawet przy posiadaniu najlepszego programu nauczania czy pomocy dydaktycznych najważniejszy w procesie nauczania jest dobry, wymagający ale też wyrozumiały nauczyciel, który potrafi zarazić uczniów entuzjazmem i chęcią do nauki.

Dzięki temu na zajęciach zawsze panuje pozytywna, przyjacielska i wyluzowana atmosfera. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie czują się komfortowo co sprzyja ich rozwojowi. Każdy uczeń jest tak samo ważny a wszyscy tworzą współpracującą, szanującą się grupę.Najważniejszą zaletą nauczyciela MEMOLANGII jest to że nie wykłada on teorii ale inspiruje ucznia do samodzielnego jej odkrywania i praktycznego stosowania co wzmacnia w nim pewność siebie i motywację do nauki.

Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami dzieci, Państwa pomysły i propozycje są dla nas cenne. Zapewniamy stały wgląd w postępy edukacyjne młodych uczniów.