Metoda Callana

10959705_781062208643198_3274108546082479101_n

METODA CALLANA

NAUCZ SIĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 4 RAZY SZYBCIEJ !

O METODZIE

Metoda Callana ma swe początki w 1960 roku. Organizacja Metody Callana przez 15 lat prowadziła prace badawcze związane z jej doskonaleniem i sprawdzaniem. Metoda zyskała bardzo pozytywne opinie wśród największych autorytetów, którzy zajmują się nauczaniem języka angielskiego. Dokładne tłumaczenie zasad działania Metody mogłoby zabrać wiele stron, ale podstawą jest to, że główny nacisk kładzie na naukę mówienia i już od pierwszej lekcji student mówi i słucha czterokrotnie więcej w czasie lekcji, niż stosując jakąkolwiek inną formę nauki języka. W związku z tym uczy się on w czterokrotnie krótszym czasie!

DLA KOGO?

Metoda Callana jest odpowiednia dla każdego niezależnie od wieku i poziomu. Szybkie tempo nauki pozwala zapomnieć o nudzie, a dzięki systemowi powtórek umożliwia trwałe zapamiętanie materiału. Materiał podzielony jest na małe partie, z których każda kończy się egzaminem. Dzięki takiemu podejściu każdy uczący się znajduje się w grupie o odpowiednim dla niego stopniu zaawansowania.

Szczególnie polecamy dla osób dorosłych i młodzieży oraz wszystkich którym zależy aby nauczyć się szybko i efektywnie oraz poprawić sprawność mówienia.

JAK PRZEBIEGA LEKCJA 

Nauczyciel motywuje wszystkich do mówienia w języku obcym od pierwszej lekcji zadając pytania i pomagając studentom przy udzielaniu na nie odpowiedzi. Każde pytanie jest zbudowane z poznanych dopiero słówek i struktur gramatycznych, których od razu student uczy się się stosować w praktyce odpowiadając na stworzone z nich pytania.

Na zajęciach nie ma miejsca na ciszę czy nudę, cały czas studenci są angażowani w aktywne słuchanie i bardzo dużo mówią dzięki czemu uczą się  o wiele szybciej, jeżeli popełniają błędy, co jest naturalnym etapem nauki, lektor od razu pomaga je poprawić eliminując ich powtarzanie.

PROGRAM ZAPEWNIAJĄCY POSTĘPY

Podczas każdej lekcji wprowadzane są nowe zwroty, ale również powtarzane są te wcześniej zapamiętane. Program obejmuje cztery sprawności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie, kładąc największy na szybką naukę mówienia i słuchania. Każdy kolejny etap opiera się na poprzednim oraz wprowadza nowe słownictwo i struktury gramatyczne co pozwala na stopniowy wzrost kompetencji językowych.

STUDENT MUSI MÓWIĆ I TYM SAMYM POKONAĆ SWOJĄ NIEŚMIAŁOŚĆ

Kolejną zaletą Metody Callana jest to, że pokonuje ona nieśmiałość studenta. Wielu studentów podczas nauki języka obcego obawia się mówić. W metodzie Callana, bazującej w większości na pracy ustnej ta bariera zostaje pokonana na zawsze!
Każdy słuchacz w trakcie zajęć musi słuchać i mówić, nie ma możliwości, aby uczestniczyć w zajęciach, nie ucząc się. Dzięki temu, że wszyscy mówią, pomaga to słuchaczowi przełamać nieśmiałość i osiągnąć płynność mówienia.

SŁABA PAMIĘĆ POKONANA PRZEZ REGULARNĄ POWTÓRKĘ

Dwaj najwięksi wrogowie uczenia się to nuda i słaba pamięć. Metoda Callana pokonuje nudę przez szybkość, a słabą pamięć przez powtórki. Powtarzanie wszystkiego cztery czy pięć razy gwarantuje nie tylko dużą prędkość mówienia i rozumienia, ale i trwałe zapamiętywanie zdobywanej wiedzy bez względu na to, jak słabą pamięć ma student.

JEDNAKOWY CZAS MÓWIENIA

Inną właściwością Metody Callana jest to, że każdy student ma przeznaczoną taką samą ilość czasu na mówienie. W większości metod najbardziej rozmowni studenci zajmują prawie cały czas, podczas gdy reszta siedzi w milczeniu.

NIE JEST WAŻNE NATYCHMIASTOWE ROZUMIENIE WSZYSTKIEGO

Nie jest ważne dla studenta rozumienie pytań za pierwszym razem, ani też dokładne rozumienie tego, co sam mówi. Wszystko jest powtarzane wiele razy aż do momentu, kiedy student będzie rozumiał to bez trudności.

NATURALNY JĘZYK UŻYWANY W CODZIENNYCH KONWERSACJACH

Nauczyciele mówią szybko przyzwyczajając do autentycznego użycia języka w codziennym życiu. Chcąc zrozumieć prawdziwy język, a nie „książkowy” uczysz się słuchać języka wypowiadanego w tempie używanym w realnych, codziennych konwersacjach i odpowiadać na pytania swobodnie i płynnie, bez wcześniejszej konieczności tłumaczenia każdego słowa na język polski. Kluczem Metody Callana jest nauczenie słuchaczy jak myśleć po angielsku.

ROZKŁAD ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu (np. poniedziałek – środa lub wtorek – czwartek) po 2 godziny. Godziny zajęć dostosowujemy do preferencji grupy mogą się one odbywać zarówno w godzinach porannych jak i popołudniowych, a nawet wieczornych.

ZAAKCEPTUJ METODĘ TAKĄ, JAKA ONA JEST – TO DZIAŁA!

ZAPRASZAMY