Tablice interaktywne

TABLICE INTERAKTYWNE STOSOWANANE PRZEZ UCZNIÓW NA KAŻDYCH ZAJĘCIACH, TABLETY, SYSTEM PILOTÓW DO TESTÓW

9461456_sUczniowie biorąc udział w zajęciach korzystają z tablic interaktywnych na każdych zajęciach, oraz tabletów i pilotów do testów.

A oto korzyści płynące z tego faktu:

 • różnorodność stosowanych materiałów edukacyjnych: multimedialnych ćwiczeń interaktywnych, filmów, piosenek, zasobów internetowych, oprogramowań do nauki języka, aplikacji, e-tekstów wzmacnia motywację i chęć do nauki
 • uczniowie są aktywni na zajęciach, lepiej zapamiętują materiał co jest udowodnione na podstawie wielu testów (np. Barber, Cooper and Meeson. Learning and Teaching with Interactive Whiteboards. Primary and Early Years 2007:42)
 • większa motywacja do skupienia uwagi przez dłuższy czas, angażując, poprawia koncentrację
 • równoległe oddziaływanie na wiele zmysłów pozwala na szybkie i efektywne przyswajanie wiedzy, zaangażowanie kinestetyków, wzrokowców, słuchowców,
 • zajęcia są oparte o naturalne zdolności poznawcze, korespondują z różnorodnością uczniów-różnymi typami inteligencji wg. Teorii Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera
 • różnorodne formy nauki z tablicą zachęcają uczniów do nauki również w domu angażując ich w przygotowanie źródeł potrzebnych na lekcje
 • ułatwia utrwalanie wiedzy i umiejętności zdobytych na poprzednich lekcjach
 • zachęca do częstego udziału w testach w formie zabawy z pilotami

CZYM SĄ TABLICE INTERAKTYWNE SMART:

NOWOŚĆ-Nasze tablice posiadając funkcję DUAL TOUCH pozwalającą na korzystanie z tablicy przez dwie osoby jednocześnie.

„Tablica interaktywna SMART Board ma dużą, interaktywną powierzchnię, za pomocą której nauczyciele oraz uczniowie mogą przeszukiwać zasoby sieciowe, przedstawiać prezentacje naukowe czy też odbyć wirtualną podróż.
Pomaga ona budować motywację uczniów oraz ich osiągnięcia poprzez uczynienie z nauki, opartej na poszukiwaniu odpowiedzi, niezwykłego dynamicznego doświadczenia. Kluczem do tego wszystkiego jest dotyk.
Wystarczy tylko dotknąć powierzchni z wybranym elementem menu czy ikoną. Do robienia notatek wystarczy pióro lub własny palec.”
Wykorzystano strony:http://abcprezentacji.pl, http://smarttech.com/pl/education_solutions.html

Firma Smart Tech jest liderem i pionierem w produkcji tablic interaktywnych na całym świecie, a oferuje bezkonkurencyjne oprogramowanie- Smart Notebook 11,dołaczane do tablicy, wyposażone w szeroką, atrakcyjną i nietuzinkową bazę interaktywnych materiałów do tworzenia inspirujących i motywujących ćwiczeń.
Poza tym firma Smart jako jedyna udostępnia poprzez program Smart Exchange szeroki wachlarz materiałów do pobrania oraz możliwość udostępniania swoich materiałów do pracy na tablicy Smart dla nauczycieli na całym świecie.

ZALETY WYKORZYSTANIA TABLETÓW NA ZAJĘCIACH:

 • obsługa e-textu- interaktywnej wersji podręcznika kursowego
 • korzystanie z ciekawych aplikacji edukacyjnych, gier językowych
 • praca w parach- tworzenie dialogów, map myśli, krótkich prezentacji, listy słówek lub innych kreatywnych form użycia języka z zastosowaniem multimediów, wykorzystywania materiałów edukacyjnych dostępnych na stronach internetowych
 • praca w grupach- tworzenie projektów, dramy, historyjek, prezentacji
 • aktywizacja pracy na zajęciach – stworzenie medium zapewniającego motywujące i interaktywne zajęcia związane z zainteresowaniami uczniów
 • stworzenie ciekawej formy współpracy z uczniami również po zajęciach, uatrakcyjnienie nauki
 • stworzenie ciekawej formy prezentacji wyników pracy: szybsze tworzenie, edycja błędów, prezentacja, związane z umiejętnościami uczniów i tzw. „duchem czasu”
 • możliwość korzystania ze słownika zainstalowanego na każdym tablecie w celu ułatwienia zrozumienia przekazywanych i tworzonych treści
 • możliwość korzystania z Internetu w celu tworzenia prezentacji, szukania informacji i czytania brytyjskich artykułów
 • otworzenie się na przyszłość edukacji, tworzenie środowiska otwartego na nowości w nauczaniu dzieci i młodzieży, interaktywnych form współpracy, selektywnego wyboru treści i wspierania samodzielności w nauce języka

ZALETY ZASTOSOWANIA SYSTEMU PILOTÓW DO TESTÓW:

 • przeprowadzanie testów w atrakcyjny i innowacyjny sposób eliminuje związany z tym stres oraz zachęca uczniów do częstego sprawdzania swojej wiedzy co skutkuje osiąganiem większej motywacji do nauki i lepszych wyników w nauce dzięki systematyczności
 • wykorzystuje dodatkowe możliwości tablic interaktywnych, uatrakcynia nielubianą i stresującą, a jednak niezbędną część kursu – przeprowadzanie testów
 • oszczędność czasu na lekcji poprzez automatyczne sprawdzanie odpowiedzi w programie oraz automatyczne tworzenie wykresów z wynikami uczniów, które następnie nauczyciel może przesyłać rodzicom drogą mailową.
 • motywacja uczniów do samodzielnej pracy, poprzez ciekawe tryby pracy i testów np. nauczyciel może wywołać pilotem konkretnego ucznia do odpowiedzi – co uczeń traktuję jako wyróżnienie i zabawę zamiast stresujący obowiązek, tryb kto pierwszy ten lepszy, odpowiedzi prawda/fałsz, lub wielokrotnego wyboru.

( Testy wykonywane za pomocą systemu pilotów nie są jedyną formą postępów uczniów, uczniowie biorą też udział w pisemnych oraz ustnych sprawdzianach)