JAK PRZEBIEGA LEKCJA FILM

DLLPrawie całą lekcję lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo i zagadnienia gramatyczne. Zadaniem słuchacza jest jak najszybciej odpowiedzieć na zadane pytanie. Konwersacje w małych 3-6 osowych grupach są najbardziej efektywnym sposobem nauki, dzięki temu cała nauka odbywa się podczas zajęć. Kursanci nie muszą poświęcać dodatkowego czasu na naukę w domu. Jednak, zainteresowani , mogą korzystać z darmowej platformy e-learningowej.

OBEJRZYJ FILMY: